Michałowice Taniec

Rodzice przyprowadzający dzieci na zajęcia nie wchodzą do budynku szkoły !!!