Ustawa o Imprezach Turystycznych

Organizacja obozów sportowych przez Klub Sportowy ZDROWIE,

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych

Dz.U.2017 poz. 2361.
Wchodzi w życie 1 lipca 2018

Art. 3 Ustawy nie stosuje się do imprez turystycznych, które są oferowane:

Okazjonalnie (organizujemy obozy w czasie wakacji szkolnych),

Na zasadach niezarobkowych
(organizacja obozów jest odpłatną działalnością statutową Klubu),

Wyłącznie ograniczonej grupie (dla członków Klubu)

Maksymalnie 9 obozów od dnia 1.07.2018r.

Klub nasz spełnia w/w warunki i jest zwolniony na mocy ustawy z uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki.

Prezes KS ZDROWIE
Jarosław Gajek

Wykaz obozów sportowych planowanych w 2021r.

Zimowe obozy sportowe:
1. Murzasichle – kierownik Paweł Juszczyk, odwołany,
2. Lądek Zdrój – kierownik Jarosław Gajek, odwołany
Letnie obozy sportowe:
1. Sarbinowo turnus 1 – kierownik Jarosław Gajek,
2. Mikoszewo – kierownik Jerzy Chrzanowski,
3. Sarbinowo turnus 2 – kierownik Jarosław Gajek,
4. Sarbinowo turnus 3 – kierownik Jarosław Gajek.

fddds
qwe
wee